Iščete nekoga za upravljanje vaše stavbe? Kliknite na gumb ter nas kontaktirajte še danes.

O nas

Že od leta 1991 upravljamo ter vzdržujemo več stanovanjske zgradbe, objekte, garažne hiše, vrtce, naselja in poslovne stavbe v Ljubljani z okolico

Naša prednost je v stalnem komuniciranju in sodelovanju z etažnimi lastniki, stanovalci in lastniki samostojnih objektov. Naš predstavnik vam je na voljo za pogovor, svetovanje in pomoč pri reševanju težav.

Skrbimo za pregledno plačevanje stroškov skladno z zakoni Republike Slovenije. Skrbimo za Rezervni sklad, s katerega plačujemo obnovo in vzdrževanje objektov po vaših izglasovanih sklepih. Nudimo vsa hišniška opravila, čiščenje, košnjo in obrez grmovja. Skupaj iščemo najugodnejšega izvajalca za izvedbo del. Sodelujemo z preverjenimi in zanesljivimi zunanjimi izvajalci.

Sodelujemo z požarnim in sanitarnim inšpektorjem, zavodom za zdravstveno varstvo, policijo. Objekte tudi nezgodno zavarujemo.

Svetujemo in pomagamo vsem našim stanovalcem pri iskanju obrtnikov, ki jih potrebujejo za obnovo v svojih stanovanjih.

O podjetju

Za etažne lastnike opravljamo storitve v sladu z stanovanjskim zakonom kot jih določa:

Organizacijske storitve:

Pridobitev, vodenje ter posodabljanje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih stanovanj priprava predlogov za odločanje etažnih lastnikov usklajevanje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov.

Pravne storitve

Organizacija, svetovanje in pomoč pri zavarovanju skupnih delov stanovanjske zgradbe vlaganje izvršilnih predlogov in tožb na podlagi plačilnega naloga za plačevanje obveznosti etažnih lastnikov vodenje evidenc in priprava poročil o postopkih izterjave. zastopanje lastnikov pred upravnimi organov pravih zadevah sodelujemo z zunanjo odvetniško pisarno.

Finančno - računovodske in knjigovodske storitve

Izračun obveznosti posameznih etažnih lastnikov, razdelitev stroškov skladno s stanovanjskim zakonom, evidentiranje prihodkov in poravnava obveznosti, izdelava računov in obračunov in njihova dostava etažnim lastnikom, opominjanje dolžnikov in izterjava obveznosti, priprava letnega poročila o finančnem poslovanju hiše, priprava osnov in predlogov za zavarovanje večstanovanjske hiše, vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja, vodenje rezervnega sklada hiše.

Pregled hiše in stalni nadzor nad stanjem hiše in delovanjem skupnih instalacij, naprav in opreme, izdelava predlogov načrta vzdrževanja, zbiranje ponudb za posamezna večja vzdrževalna dela, objava del in zbiranje ponudb in predračunov, priprava in sklepanje pogodb za servisna dela in kontrole nad skupnimi instalacijami, napravami in opremo ter kontrolo nad stavbo, organizacija nadzora pri izvajanju del in finančni, količinski in kakovostni prevzem le-teh, organizacija nujnih intervencijskih del, organizacija izvedbe vzdrževanja hiše, urejanje odškodninskih zahtevkov z zavarovalnico na osnovi sklenjenih zavarovalnih pogodb, izdelava letnega poročila o delu upravnika za večstanovanjsko hišo.

NASLOV

T&S d.o.o.
Parmova 53
1000 Ljubljana

KONTAKT

E pošta: ts@siol.net
Mobitel: 041 740 856
Mobitel: 070 868 547